Adatvédelmi szabályzat

ÁLTALÁNOS INFROMÁCIÓ

A jelen adatvédelmi szabályzat alkalmazandó a Ruffnet Zrt. által nyújtott minden online szolgáltatásra.

Adatkezelő:
Ruffnet Zrt.
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.
Tel.: +36 20 24 24 248
Email: info@ruffnet.hu

Cégjegyzékszám: 13 10 041329
Adószám: HU23701805

Adatvédelmi csoport elérhetősége: privacy@ruffnet.hu

HOGYAN VÉDJÜK AZ ADATAIT?

A személyes adatait csak a rendelése feldolgozásához és az Önnel való kapcsolattartáshoz használjuk. Amennyiben feliratkozik a hírlevelünkre, annak kiküldésére az e-mail címét is használjuk.

MILYEN TÍPUSÚ ADATOKAT GYŰJTÜNK?

Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, IP-címe többek között anonim formában kerül elmentésre. Ha regisztrál nálunk, elérhetőségeit tároljuk. Ha termékeket rendel tőlünk, akkor a címét és a fizetési adatait is tároljuk.

Különösen a következő adatait tároljuk:

REGISZTÁCIÓS ADATOK

A regisztráció keretében szükséges kérnünk és feldolgoznunk bizonyos személyes adatokat, az Ön regisztrációs adatait. Például szükségünk van a nevére, címére, telefonszámára, fizetési adataira és e-mail címére a megrendelés feldolgozásához. Hitelkártyás fizetéskor nem gyűjtünk és nem tárolunk semmilyen fizetési adatot, például hitelkártyaszámokat vagy ellenőrző kódokat. Ezeket Ön közvetlenül csak az adott fizetési szolgáltatóval közli. Ezeket az adatokat felhasználói fiók törlésekor, vagy a törvény szerinti 7 éves megőrzési idő lejárta után töröljük. A felhasználói fiókját a privacy@ruffnet.hu címre küldött e-mailben, törlési kérelmével törölheti. A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdése.

Ezenkívül
Ha hitelkártyával fizet, akkor kérhetjük:
– A hitelkártya előlapjának másolatát. Az utolsó 4 számjegynek, a lejárati dátumnak és a névnek láthatónak kell lennie, az összes többi adatot el kell rejteni.
– Útlevél / személyi igazolvány másolata
*Ezeket a személyes adatokat kizárólag akkor kérjük amikor a vásárolt szolgáltatásokat hitelkártyával kívánja fizetni. Ezen a dokumentumokat a hitelkártyával való visszaélések miatt kérjük.

Személyi igazolványának másolata akkor is kérhető, ha fizikai szerverhosting szolgáltatást vásárol a Ruffnet Zrt-től. és ehhez személyes belépőkártyát szeretne igényelni.

EMAIL CÍMEK

Ha feliratkozott hírlevelünkre, vagy regisztrált előrejelző rendszerünkbe, akkor az Ön e-mail címét is tároljuk. Ezeket az adatokat akkor töröljük, ha törli felhasználói fiókját, vagy ha már nem vásárol tőlünk termékeket és szolgáltatásokat, vagy leiratkozik hírlevelünkről. A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja.

SZERVER NAPLÓFÁJLOK

Amikor meglátogatja weboldalunkat, automatikusan tárolunk bizonyos adatokat. Ide tartozik az IP-cím, a használt böngésző típusa és verziója, az idő, a dátum, a webhely, ahonnan a felhasználók az oldalunkra érkeznek. Az IP-címet 7 napig kerül elmentésre, majd anonim lesz, így az illető már nem azonosítható. A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. (1) bekezdésének f) pontja.

KINEK TOVÁBBÍTJUK AZ ADATAIT?

Az adatkezelővel együtt külső szolgáltatók is hozzáférhetnek az Ön adataihoz, amelyek segítséget nyújtanak szolgáltatásaink nyújtásában. Bizonyos esetekben harmadik felek, például hatóságok, külső tanácsadók vagy üzleti partnerek kaphatják meg az Ön adatait.

KÜLÖNÖSEN EZ TÖRTÉNHET A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN:

DOMAIN REGISZTRÁCIÓ

Ha domain-t regisztrálunk Önnek, a szükséges adatokat megadjuk a megfelelő regisztrációs szolgáltatónak.

PAYPAL-LAL TÖRÉNTŐ FIZETÉS

PayPal használatakor a fizetés feldolgozását egy külső szolgáltató végzi. Ezen fizetések esetén az adatait közvetlenül a PayPal inc gyűjti.

ADATGYŰJTÉS

Adatgyűjtés esetén a szükséges adatokat egy külső szolgáltónak adjuk át.

HARMADIK ORSZÁGOK

Az adatok a törvényi elfogadhatósági követelmények betartásával kerülnek továbbításra harmadik országokba. Ha az adattovábbítás valóban azt a célt szolgálja, hogy teljesítsük az Önnel kötött szerződésünket, akkor, nem szükséges Öntől hozzájárulást kérnünk és biztosítanunk a továbbítást, illetve érvényesítenünk jogi követeléseket. Kivétel nélkül csak akkor továbbítjuk az adatait egy harmadik országba, ha az a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat vagy 46. cikk szerinti megfelelőségi garanciák alapján történik. Az egyik ilyen megfelelőségi határozat az Egyesült Államokra vonatkozó „Adatvédelmi pajzs”. Az Adatvédelmi Pajzs alapján tanúsított vállalatnak történő adattovábbítás esetén az adatvédelmi szintet alapvetően megfelelőnek tekintik a GDPR 45. cikke szerint. Azonban mi általában nem az Adatvédelmi pajzsra hivatkozunk, hanem a fogadó féllel elfogadjuk az Európai Bizottság által kiadott általános adatvédelmi feltételeket a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciák és védelem biztosítása érdekében.

A CÍMZETTEK EGYÉB KATEGÓRIÁI

Magyar hatóságok és bíróságok

KÖZÖSSÉGI MÉDIA ADATOK

YOUTUBE

Integráljuk a YouTube platformról származó videókat amelyeket a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltat. Adatvédelmi irányelvek, Opt-Out.

ONLINE JELENLÉT A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

Jelen vagyunk a különböző közösségi média platformokon annak érdekében, hogy kommunikálhassunk ügyfeleinkkel, érdekelt felekkel és a felhasználókkal, és tájékoztassuk őket szolgáltatásainkról. Többek között a Facebookot, a Twittert, a LinkedIn-t és az Instagram-ot használjuk. Ezen platformok mindegyikének meglátogatásakor a megfelelő üzemeltető feltételei és adatkezelési irányelvei érvényesek.
Hacsak az adatvédelmi közleményünkben másként nem szerepel, a felhasználói adatokat akkor kezeljük, ha a felhasználók kommunikálnak velünk a közösségi platformokon, pl. posztokat tesznek közzé oldalainkon vagy üzeneteket küldenek.

GOOGLE ANALYTICS

Jogos érdekeink (azaz az online kínálatunk elemzéséhez, optimalizálásához és kereskedelmi működéséhez fűződő érdekeink a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében) a Google Inc. által működtetett Google Analytics elemző szolgáltatást használjuk. A Google cookie-kat használ. A cookie-k által generált, az online ajánlatok megtekintéséről szóló adatok általában az USA-ban található Google szerverre kerülnek és ott tárolják. A Google tanúsítvánnyal rendelkezik az Adatvédelmi Pajzs alapján, és így biztosítékot nyújt az európai adatvédelmi törvények betartására. A Google ezeket az információkat a nevünkben felhasználja az online ajánlataink felhasználói általi megtekintésének felmérésére, az ezen online ajánlatokon belüli tevékenységekről szóló jelentések összeállítására, valamint egyéb szolgáltatások nyújtására ezen online ajánlatok és az Internet használatával kapcsolatban. A feldolgozott adatokból álnevesített felhasználói profilok hozhatók létre. A Google Analytics szolgáltatást a „Universal-Analytics“ verzióban használjuk. A „Universal Analytics” a Google Analytics olyan folyamata, amelynek során a felhasználói elemzést egy álnevesített felhasználói azonosító alapján hajtják végre, amelyet álnevesített felhasználói profil létrehozására használnak a különböző eszközök használatára vonatkozó információkkal („Eszközön keresztüli követés”). A Google Analytics szolgáltatást csak IP anonimizálással használjuk. Ez azt jelenti, hogy a Google lerövidíti a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államain belül. A teljes IP-címet a Google elküldi az USA-nak, és csak kivételesen rövidíti. A felhasználó böngészője által küldött IP-címet a Google nem egyesíti más adatokkal. A felhasználók megakadályozhatják a cookiek tárolását azáltal, hogy böngészőjükben megteszik a megfelelő beállításokat; a felhasználók a böngésző plugin-jainak letöltésével és telepítésével megtagadhatják a cookiek által előállított és az online ajánlataink Google általi megtekintésével, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásával kapcsolatos adatok gyűjtését is. További információ erről a Cookie szabályzatunkban olvashat. A felhasználók személyes adatait 14 hónap elteltével töröljük vagy anonimizáljuk.

AZ ÖN ÉRINTETTI JOGAI

Önnek joga van az általunk feldolgozott személyes adataival kapcsolatos információkhoz. Ha az információkérést nem írásban nyújtja be, kérjük, vegye figyelembe, hogy arra kérhetjük Önt, hogy igazolja, Ön az a személy, akinek mondja magát. Ezenkívül joga van a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához, ha jogszabály így rendelkezik. Továbbá joga van kifogással élni a törvényi rendelkezések hatálya alá tartozó adatkezelés ellen. Ugyanez vonatkozik az adatok hordozhatóságára.

PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult az Ruffnet Zrt. adatkezelése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá jogorvoslatként a Ruffnet Zrt.-vel szemben bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha a Ruffnet Zrt., mint adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni; továbbá ha személyiségi jogát, mint adatkezelő megsérti, Ön sérelemdíjat követelhet.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÖNKÉNTES JELLEGE

Önnek nincs törvényi kötelezettsége, hogy az adatait megadja a Ruffnet Zrt.-nek, azonban egyes szolgáltatásainkat azonban nem használhatja, ha nem adja meg nekünk adatait. Az adatszolgáltatás teljesen önkéntes.