komplex hosting megoldások

Komplex megoldásról beszélünk, amennyiben az üzleti igényt több szerverből álló konfiguráció elégíti ki, ahol a szerver-erőforrások (processzor, memória, háttértároló, sávszélesség) a szerveren futó alkalmazásokkal együtt kerülnek optimalizálásra - a kívánt biztonsági szinten.

Az üzleti igény jellemzői határozzák meg a szerveren futó alkalmazások erőforrásigényét, valamint a szükséges technikai megoldás komplexitását:

  • növekvő/magas látogatottság, látogatottsági csúcsok
  • nagy adatbázis, intenzív adatbázis műveletek
  • nagy adatmennyiség (adatbázis, multimédiás tartalmak)
  • magas biztonsági elvárások

 

A fenti ismérvek alapján az egy szerveres megoldás esetén bizonyos szintig skálázható a teljesítmény a hardver elemek mennyisége és/vagy minősége fejlesztésével is. A teljesítménnyel szemben támaszott elvárások növekedésével hatékony megoldást a jól felépített, szinergikus előnyöket biztosító szerverkonfigurációk biztosítanak. Ez lényegében a szerver által ellátott funkciók szétválasztásával valósul meg:

  • storage - a "disc" műveletekre specializált, gyors, jól skálázható háttértároló
  • adatbázis szerver - erőforrásigényes adatbázis műveletekre optimalizált szerver
  • frontendek - magas látogatottság esetén alkalamazott, tetszőlegesen fürtözhető szervertípus, mely a végfelhasználók számára teszi zökkenőmentessé a tartalmak elérését.

 

A biztonság/rendelkezésre állás növelése illetve működési kockázat minimalizálása a mind teljesebb redundanciával valósítható meg:

  • redundancia - A redundancia az azonos funkciót ellátó szerver alkatrészek, illetve a szerveren található adatok többszörözését jelenti. A redundancia természetesen egy szerveren belül is érvényesíthető (pl.: redundáns tápellátás, redundáns merevlemez tömbök - RAID), illetve teljes szerverek is megkettőzhetők. Ez esetben elérhető, hogy meghibásodás esetén sem történik szolgáltatás kiesés.
  • diszlokáció - A biztonság tovább fokozható, ha a redundáns szerverpárok földrajzilag egymástól távol működnek, így a szerver működét érintő külső hatások okozta kockázatok is minimalizálhatók (pl. a szervernek otthont adó szerverpark internet szolgáltatás kiesése)

 

A fentieket összefoglalva tehát a teljesítménnyel és a biztonsággal szemben támasztott magas/extrém elvárások szétfeszítik az egy-szerveres megoldás kereteit. A szinergikus, egyedi igények mentén optimalizált, komplex rendszereink hosszú távon is megőrzik rugalmasságukat, és folyamatosan skálázhatóak.