Hírek

Nem volt hiteles a hiteles.hu regisztrációja ellen benyújtott panasz

2012-03-30 09:45

A fenti domain delegálását a Mepcon Kft („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Hiteles.hu Kft („Panaszos”) nyújtott be kifogást. 

A Panaszos álláspontja szerint a cégelnevezésével megegyező domain más általi használata törvényes jogait és gazdasági érdekeit sértené, alkalmas lenne az internetet használó vásárlók megtévesztésére, azok ugyanis arra következtethetnek, hogy a domaint a Panaszos társaság használja. Az egyezőség véleménye szerint versenyjogi problémákat, fogyasztóvédelmi panaszokat vonhatna maga után, ami gazdasági károkkal, költségekkel és „prestige” veszteséggel járna számukra.

A Panaszolt nyilatkozata szerint a hiteles.hu domain nevet hiteltermékekkel kapcsolatos „hiteles" tájékoztatás és értékesítés céljára kívánja felhasználni. A domain kiválasztása során körültekintően járt el, a domain használata nem lenne sem megtévesztő, sem jogellenes, mivel a „hiteles" szó az igénylés pillanatában nem volt védjegy, valamint a „hiteles" név alatt nincs termék vagy szolgáltatás a köztudatban, amely révén a domain név általa történő használatbavétele után lehetősége lenne megtévesztőén fellépni.

Előadása szerint a Hiteles.hu Kft. 2012. március 2-án került bejegyzésre, a cégnév választásból az vélelmezhető, hogy a vállalkozás azzal a céllal alakult, hogy a tárgyalt domain nevet megszerezze magának. A rövid működési idő miatt azonban olyan üzleti tevékenységet vélelmezhetően nem alakíthatott ki a Panaszos, amelyet károsan érintene a domain név más vállalkozás általi használata.

Hivatkozott a Tanácsadó Testület 1/2000 (IV. 5.) sz. elvi állásfoglalásának 4.6. pontjára, amely korábban kimondta, hogy amennyiben a Cégbíróság az igénylő nevét illetve rövidített nevét úgy jegyezte be, hogy az ténylegesen tartalmazza a -hu elemet, úgy a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint prioritást csak a .hu betűsorozatot is tartalmazó név vonatkozásában szerezhet.  A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a hatályos DRSZ már nem tartalmaz prioritásra vonatkozó rendelkezéseket, ezért a prioritás kérdését nem vizsgálta. Ugyanakkor a korábbi gyakorlatot a névhasználati jog tekintetében annyiban figyelembe vette, hogy megállapítja, hogy a Panaszos neve nem azonos a tárgyi domain névvel, ezért a névhasználati jog sérelmét a TT nem látja megállapíthatónak. 

A TT egyetért továbbá a Panaszolt érvelésével, és maga sem lát versenyjogi összeütközést, összetévesztésre alkalmas  árut vagy szolgáltatást a domain névvel összefüggésben. A TT álláspontja szerint a bizonyítás a Panaszost terhelte, de e körben a Panaszos semmilyen konkrétumot, bizonyítékot nem terjesztett elő.sz  A TT ezért a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztő jellegét sem találta megállapíthatónak, ezért álláspontja szerint az igény a Mepcon Kft javára teljesíthető. 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2012. március 30.

Forrás:http://www.domain.hu


Vissza